Tävlingsvillkor för sociala medietävlingen "Tävla och vinn!"

Organisatör

Fazer Sweden, Box 30180, SE-104 25 Stockholm, Sweden

Vem kan delta?

Alla personer över 16 år som har permanent bostad i Sverige kan delta i tävlingen, dock ej personal som arbetat med planering av kampanjen eller någon del av den samt medlemmar av deras familj.

Hur deltar man?

Kampanjen påbörjas 2022-12-04 kl 10.00 och avslutas 2022-12-07 kl 10.00. Du deltar i tävlingen på Fazer Sveriges Instagram- och Facebooksida genom att svara på tävlingsfrågan ”Vad är ditt bästa minne med Fazers julgodis?” och tagga minst en person i kommentaren. De 2 (1 på Facebook och 1 på Instagram) bästa motiveringarna vinner. Vinnarna väljs ut av en jury och beslutet kan inte överklagas.

Priser

Två (2) personer vinner varsin Fazer jutesäck med produkter, till ett motsvarande värde av 450 kronor. Vinnarna väljs ut inom tre dagar efter att tävlingen har avslutats. Vinnaren kommer att bli taggad i kommentarsfältet för tävlingsinlägget. Om vinnaren inte svarar inom två (2) dagar blir vinsten ogiltig och Fazer förbehåller sig rätten att välja ut en ny vinnare. Priserna kan inte omvandlas till pengar eller andra priser

Hantering av personuppgifter

Fazer behandlar deltagarnas personliga uppgifter för att kunna utföra tävlingen och skicka ut tävlingsvinsterna. Dessa uppgifter kan komma att användas i direktmarknadsföring med deltagarens godkännande. För mer information, https://www.fazergroup.com/sv/integritet-pa-fazer/privacy-statement/

Organisatörens skyldigheter

Deltagarna är själva skyldiga till att betala eventuell vinstskatt.
Deltagarna frikänner Fazer och andra kampanjorganisatörer och alla andra partners från skyldighet till eventuell skada som orsakats eller ha påståtts att ha orsakats av att delta i kampanjen. Fazers ansvar överstiger inte antalet eller värdet på priserna som nämns i dessa tävlingsregler. Fazer ansvarar inte för några tekniska problem i relation till deltagandet av tävlingen eller mottagandet av vinsterna.

Andra villkor

Om det finns misstanke om bedrägeri eller fusk från en deltagare eller annan typ av regelbrott så förbehåller Fazer rätten till att avvisa deltagaren. Fazer kommer att meddela eventuella förändringar via hemsidan och sociala medier om vi är tvingade till att på något sätt ändra reglerna eller priserna för kampanjen. Fazer förbehåller rätten att ändra kampanjen eller kampanjreglerna på ett sätt som inte har en betydande effekt för deltagaren.

Kampanjen är inte sponsrad, rekommenderad eller hanterad av Facebook eller Instagram. Däremot måste deltagarna följa villkoren som är uppsatta av sociala medienätverken utöver Fazers tävlingsvillkor. Kampanjen är inte kopplad till Facebook eller Instagram. Deltagarna befriar Facebook och Instagram från allt ansvar kopplat till kampanjen.