Tävlingsregler för Influencersamarbete - Way Out West biljetter

Organisatör

Huvudkontor Sverige

Fazer, Dalagatan 100, PO Box 30180, 113 43 Stockholm SWEDEN

Tel. + 46 (0) 8 470 72 00

Vem kan delta?

Alla personer över 16 år som har permanent bostad i Sverige kan delta i tävlingen, dock ej personal som arbetat med planering av kampanjen eller någon del av den samt medlemmar av deras familj.

Hur deltar man?

Tävlingarna påbörjas 2022-07-08 och avslutas 2022-07-10 kl 24.00. Du deltar i tävlingen på influencer profilernas Instagram (@feliciaaveklew och @beatrice_00) genom att svara på tävlingsfrågan. 2st personer som uppfyller ovan med rätta svaret vinner (1st hos respektive profil). Vinnarna väljs ut av en jury och beslutet kan inte överklagas.

Priser

Två (2) personer vinner två tredagarsbiljetter till festivalen Way Out West den 11-13 augusti 2022, till ett motsvarande totalt värde av 4390 kronor. Vinnarna väljs ut inom tre arbetsdagar efter att tävlingen har avslutats. Vinnaren kommer att bli taggad i kommentarsfältet för tävlingsinlägget av FazerSverige. Om vinnaren inte svarar inom två (2) dagar blir vinsten ogiltig och Fazer förbehåller sig rätten att välja ut en ny vinnare. Priserna kan inte omvandlas till pengar eller andra priser.

Hantering av personuppgifter

Fazer behandlar deltagarnas personliga uppgifter för att kunna utföra tävlingen och skicka ut tävlingsvinsterna. Dessa uppgifter kan komma att användas i direktmarknadsföring med deltagarens godkännande. För mer information, se Fazer’s data security statement: https://www.fazergroup.com/sv/integritet-pa-fazer/privacy-statement/

Organisatörens skyldigheter

Deltagarna är själva skyldiga att betala eventuell vinstskatt. Deltagarna friskriver Fazer och andra kampanjorganisatörer och alla andra partners från ansvar för eventuell skada som orsakats eller påstås ha orsakats av att delta i kampanjen. Fazers ansvar kan under inga omständigheter överstiga antalet eller värdet på priserna som nämns i dessa tävlingsregler. Fazer ansvarar inte för några tekniska problem i relation till deltagandet av tävlingen eller mottagandet av vinsterna.

Andra villkor

Om det finns misstanke om bedrägeri eller fusk från en deltagare eller annan typ av regelbrott förbehåller sig Fazer rätten att avvisa deltagaren. Fazer kommer att meddela eventuella förändringar via hemsidan och sociala medier om vi är tvungna att på något sätt ändra reglerna eller priserna för kampanjen. Fazer förbehåller sig rätten att ändra kampanjen eller kampanjreglerna på ett sätt som inte har någon väsentlig betydelse för deltagaren.

Kampanjen är inte sponsrad, rekommenderad eller hanterad av Instagram eller Facebook. Däremot måste deltagarna följa villkoren som är uppsatta av sociala medienätverken utöver Fazers tävlingsvillkor. Kampanjen är inte kopplad till Instagram eller Facebook. Deltagarna friskriver Instagram och Facebook från allt ansvar kopplat till kampanjen